Thursday, 23 October 2014

MAAL HIJRAH TAHUN 2014

Tarikh Awal Muharam / Maal Hijrah 2014 Malaysia 1436 Hijrah

Awal Muharam (Maal Hijrah) 1436H 25 Oktober  2014Sabtu
TEMA MAAL HIJRAH 2014
 "Perpaduan Nadi Transformasi Negara". 


Share:

0 comments:

Post a Comment

Pages

ENROLMEN MURID 2015

Search This Blog

Wikipedia

Search results

PENGETUA SMA(JAIM) AL-ASYRAF

PENGETUA SMA(JAIM) AL-ASYRAF

CARTA ORGANISASI KURIKULUM SMASRA 2015

HAK CIPTA TEPELIHARA © SMA JAIM AL-ASYRAF. Powered by Blogger.

VISI DAN MISI SMASRA

VISI
PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK
NEGARA SEJAHTERA

MISI
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI
UNTUK MEMBANGUNKAN
POTENSI INDIVIDU
BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

MOTTO
BERILMU, BERAMAL
DAN BERIMAN

PIAGAM PELANGGAN SMASRA

Kami guru-guru dan kakitangan
SMASRA dengan penuh kesedaran
dan tanggungjawab berjanji kepada
pelanggan kami akan :


ü Memberi pendidikan berkesan
dengan penuh minat, kasih sayang,
disiplin dan dedikasi sesuai
dengan tuntutan Islam bagi
memastikan semua pelajar
mendapat pendidikan yang
sempurna dan saksama.


ü Berusaha memantapkan
sahsiah pelajar dan
menerapkan nilai-nilai
murni dalam kehidupan
bagi melahirkan pelajar
cemerlang yang seimbang
dari sudut duniawi dan ukhrawi.


ü Memberi maklum balas
terhadap pencapaian
akademik dan sahsiah pelajar.


üMemberiperkhidmatan
yang cekapdanmesra.


ü Pelaksanaan pengurusan
dan pentadbiran dengan
menyediakan prasarana
yang berkualiti supaya
kemudahan pengajaran
dan pembelajaran dijalankan
dengan berkesan serta dalam
keadaan baik dan selamat.


ü Pelaksanaan perhubungan
dengan komuniti
masyarakat dalam
mewujudkan perkongsian
pintar supaya dapat melahirkan
semangat kerjasama untuk
membantu pembangunan
sekolah, baik dari sumber
kewangan dan tenaga yang
diperlukan.

PEJABAT PENDIDIKAN DEARAH ALOR GAJAH

MSC

JABATAN PENDIDIKAN MELAKA

FROG VLE

Jabatan Akuantan Negara

Jabatan Akuantan Negara
e-gaji

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN SMASRA 2015

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN

Total Pageviews

Guru Boleh Muat Turun / Download Maklumat Atau Bahan Yang Disampaikan oleh pihak sekolah Disini

LOgin frog VlE ->laman sekolah ->Penntabiran untuk download file mengenai pentadbiran smasra